Doa-Amalan-Wirid

Rabu, 30 Maret 2016

Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)

Advertisement

Doa al-Ma’tsurat  yang dalam bahasa Arab المأثورات adalah doa-doa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang shahih. Doa-doa Ma’tsurat atau sering ditulis dengan doa al-Mathurat atau ada yang menuliskannya dengan al-Makhturat, meski penulisan ini salah dari sisi transliterasi. Namun mungkin yang dimaksudkan adalah sama. Doa al-Ma’tsurat ini sangat dianjurkan untuk dibaca pagi dan sore hari.

Apa fadhilah atau keutamaan membaca doa-doa al-Ma’turat ini? Insya Allah dengan istiqomah membacanya pagi dan sore, kita akan memperoleh ketenangan , ke tenteram dan kenyamanan dalam hati. Apapun yang dihadapi hari itu tidak akan membuatnya menjadi gelisah dan galau pada dirinya.

Dan berikut ini beberapa fadhilah dan manfaat membaca doa al ma’tsurot yang diambil dari beberapa riwayat:

Diriwayatkan dari Sya’bi dari Ibnu Mas’ud R.A, “ Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat al Baqarah di rumah, setan tidak masuk ke rumah tersebut malam itu hingga pagi hari, empat ayat yang pertama, ayat kursi, dan dua ayat setelahnya, dan penutupnya ( tiga ayat terakhir). (HR.Thabrani )

Dari Abdullah bin Hubaib berkata:  Rasulullah saw bersabda kepadaku, “ Bacalah Qul huwallahu ahad’, dan mu’awwadzataini ( qul a’udzubirabbil falaq..dan qul a’udzubirabbinnas..) ketika pagi dan sore tiga kali, cukup untukmu segala sesuatu.’(HR.abu Dawud dan Turmudzi )

Adalah Nabi saw, jika masuk sore hari membaca : “ Amsaina Wa amsalmulku lillah….dan jika masuk pagi hari beliau membaca: ashbahna wa ashbahal mulku lillah..( HR.Muslim )
Dari Abdurrahman bin Abza dari Nabi saw, bahwa beliau membaca ‘ asbahna ‘ala fitratil islam…( HR.Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad)

Keutamaan membaca al ma’tsurot lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, ‘ Allahumma inni asbahtu minka fi ni’matin….’ tiga kali ketika pagi hari dan tiga kali ketika sore, Allah menyempurnakan nikmatnya atasnya.” (HR.Ibnu Saunni)

Dari Abdullah bin Ghannam al-Bayadhi, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda,” Barang siapa yang membaca ketika pagi ‘ Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au bi ahadin min khalkika falakal hamdu walakasyukr’ sungguh telah menunaikan syukur hari itu, dan siapa yang membaca pada sore hari, sungguh telah menunaikan syukur malamnya.” ( HR.Abu Dawud)

Dari Tsauban ra. Berkata rasulullah saw bersabda,” Barang siapa yang mengucapkan ketika sore hari ‘ radhitu billahi rabba wabil islami diina wabi muhammadin nabiyya…adalah hak atas Allah untuk menjadikan dia ridha.” ( HR.Turmudzi)

Ibnu Abbas berkata Rasulullah saw. Keluar dari (menemui) Juwairiyyah, dan dia berad di mushalanya, dan beliau kembali sedang juwairiyyah masih di mushallanya. Lantas Rasulullah bersabda,” Engkau tak henti-hentinya di mushollamu ini. “ Dia menjawab, “ya. Beliau bersabda,” Sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat tiga kali kalau ditimbang dengan apa yang engkau katakan niscaya lebih berat dari yang engkau ucapkan, “ Subhanallahu wabihamdihi ‘adada kholqihi…”(HR.Muslim).

Dari Utsman bin Affan ra. Berkata, Rasulullah bersabda,”Tidak ada seorang hamba membaca pada pagi hari setiap hari dan pada sore hari setiap malam, “ Bismillaahi lladzi laa yadzurru m’asmihi syai’un……’ tiga kali maka tidak ada satupun yang membahayakannya.”(HR.Abu dawud dan Turmudzi).

Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, beliau bersabda,”Katakanlah jika engkau masuk pagi dan di sore hari “ Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazani, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasali…..’ Ia berkata,” maka aku lakukan hal itu lantas Allah menghilangkan kesusahanku dan menunaikan utangnya.”(HR.Abu Dawud).

Dari Abdurrohman bin Abi Bakrah dia berkata kepada bapaknya,”Wahai bapakku, sungguh aku mendengar engkau berdoa setiap pagi : ‘ Allahumma ‘aafini fi badani ….’engaku ulang tiga kali setiap pagi dan sore, dan engkau juga mengucapkan ‘ Allahumma inni a’udzubika minal kufri wal faqri…’ engkau ulang tiga kali tiap pagi dan sore. ‘ dia berkata.” Ya wahai anakku, aku mendengar Nabi saw berdoa dengannya, dan aku ingin mengikuti sunnahnya.”(HR.Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai).

Dari Nabi saw, “ Penghulu istighfar adalah Allahumma anta rabbi…’barangsiapa membacanya di siang hari yakin dengannya, kemudian mati hari itu sebelum sore hari maka dia termasuk ahli surga, dan siapa yang membaca pada malam hari yakin dengannya lalu ia mati sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga,”(HR.Bukhari)

Dari Abu Ayyasy, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda, ‘Barangsiapa yang mengucapkan ketika pagi hari ‘ laa ilaaha illallah….adalah baginya sebanding memerdekakan budak dari putra Isma’il, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh derajat, dan dia dalam penjagaan dari setan hingga sore, dan jika ia baca ketika masuk sore maka baginya seperti itu pula.’(HR.Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Hibban).

Dan untuk membantu pembaca menghafalkan doa-doa al-Ma’tsurat ini (al-Mathurat, al-Makhturat) akan admin postingkan urutan bacaan doa al-Ma’tsurat yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna berikut ini:

Bacaan Doa Al-Ma’tsurat (al-Mathutat/al-Makhturat)


Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)


Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)


Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)

Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)
Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)
Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)


Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)


Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)

Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)

Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)


Demikian doa-doa al-Ma’tsurat dari Rasulullah SAW yang bisa anda amalkan dan dibaca setiap pagi dan sore. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan silahkan isi kotak komentar, insyaAllah akan kami bantu jika kami bisa.

Advertisement

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Fadhilah Membiasakan Baca Doa-Doa Al-Ma’Tsurat (al-Mathurat atau al-Makhturat)

0 komentar:

Posting Komentar